Chicken avo wrap
Chicken avo wrap
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery Chicken avo wrap
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery Chicken avo wrap

Chicken avo wrap

ราคาปกติ
325.00 ฿
ราคาขาย
325.00 ฿
ราคาปกติ
ขายหมดแล้ว
ราคาต่อหน่วย
ต่อ 
รวมภาษี ค่าจัดส่งที่คิดคำนวณในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน

Coconut chicken, avocado crema, roasted tomatoes and baby cos.