Drip Coffee Bags (x10)
Drip Coffee Bags (x10)
Drip Coffee Bags (x10)
Drip Coffee Bags (x10)
Drip Coffee Bags (x10)
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery Drip Coffee Bags (x10)
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery Drip Coffee Bags (x10)
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery Drip Coffee Bags (x10)
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery Drip Coffee Bags (x10)
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery Drip Coffee Bags (x10)

Drip Coffee Bags (x10)

ราคาปกติ
400.00 ฿
ราคาขาย
400.00 ฿
ราคาปกติ
ขายหมดแล้ว
ราคาต่อหน่วย
ต่อ 
รวมภาษี ค่าจัดส่งที่คิดคำนวณในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน

Whether you're on holiday or just need an easy on-the-go cuppa - don't pass up quality coffee for convenience!


Available in a box of 10:
Dark Roast (Dark Chocolate, Dark Molasses & Toasted nuts)
Light Roast (Chocolate, Cashew & Raisins)

How to brew your drip coffee:

Option A - Weighing scale for precision

  1. Evenly wet coffee grounds using 30g hot water, wait 30 seconds for coffee to 'bloom'.

  2. Slowly pour 70g hot water, filling bag to the top

  3. Once 2/3 of the water has dripped through, pour 50g hot water and allow to drip through completely.

Option B - No scale, no worries!

  1. Pour 150ml hot water onto coffee grounds.

  2. Allow water to drip through completely. Remove drip bag and enjoy.


Be your own barista and brew a simple and tasty cuppa wherever you are.