Smoked Salmon Wrap
Smoked Salmon Wrap
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery Smoked Salmon Wrap
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery Smoked Salmon Wrap

Smoked Salmon Wrap

ราคาปกติ
375.00 ฿
ราคาขาย
375.00 ฿
ราคาปกติ
ขายหมดแล้ว
ราคาต่อหน่วย
ต่อ 
รวมภาษี ค่าจัดส่งที่คิดคำนวณในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน

House-smoked salmon, pomelo, tom yum sauce, cashew and baby cos.